SaltyfishTech,2020年1月初成立,老板对主机行业有较多了解,主要提供德国CN2 GIA和费利蒙CN2 GIA等KVM VPS。德国CN2 GIA有3款带宽KVM VPS,性价比不错,且国内速度较优秀,适合直接使用,也可以反代其他欧洲VPS。

DE – Frankfurt [C1]
vCPU:1
内存:1 GB
空间:10 GB SSD
流量:600 GB / 月(20Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
$16.8/季
购买链接

DE – Frankfurt [C2]
vCPU:1
内存:1 GB
空间:15 GB SSD
流量:800 GB / 月(50Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
$26.5/季
购买链接

DE – Frankfurt [C3]
vCPU:1
内存:1 GB
空间:20 GB SSD
流量:1000 GB / 月(100Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
$36.8/季
购买链接

SaltyfishTech德国CN2 GIA测试IP:45.137.218.1